Wat is Masamuda?

Masamuda is een educatief archeologisch erf in de Vlaardingse Broekpolder.
Met het nabouwen van gebouwen uit de prehistorie en middeleeuwen, wordt het (verre) verleden laagdrempelig verbeeld.
Ook de bij de diverse archeologische perioden passende landschappen worden terug tot leven gebracht.

Masamuda is de inheemse naam voor het Maasmondingsgebied, die in geschreven bronnen voor het eerst in 8e eeuw voorkomt.
De archeologische inspiratie wordt in dit deltagebied gevonden.

Impressie van de geschiedenis, de vindplaats en reconstructie van het Rotta huis.

Op 11 oktober 2020 is het Rottahuis, het tweede project van het educatief archeologisch erf, officieel geopend. Ook werd toen de nieuwe naam Masamuda bekendgemaakt. In bijgaand filmpje een impressie van het Rotta huis, waarvan overblijfselen zijn gevonden in de grond waar nu de Markthal in Rotterdam is gebouwd.
Productie: Archeologie Rotterdam.

Helpt u mee bouwen aan Masamuda in Vlaardingen?

 Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de bouw van de reconstructies, aanleg van de landschappen en het onderhoud van het terrein,
zijn wij afhankelijk van donaties, (betaald) groepsbezoek en verhuringen.

Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, is welkom!

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0128670576 t.n.v. Federatie Broekpolder o.v.v. ‘donatie Masamuda’.

Nieuws