Wat is Masamuda?

Masamuda is een educatief archeologisch erf in de Vlaardingse Broekpolder.
Met het nabouwen van gebouwen uit de prehistorie en middeleeuwen, wordt het (verre) verleden laagdrempelig verbeeld.
Ook de bij de diverse archeologische perioden passende landschappen worden terug tot leven gebracht.

Masamuda is de inheemse naam voor het Maasmondingsgebied, die in geschreven bronnen voor het eerst in 8e eeuw voorkomt.
De archeologische inspiratie wordt in dit deltagebied gevonden.

 Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de bouw van de reconstructies, aanleg van de landschappen en het onderhoud van het terrein,
zijn wij afhankelijk van donaties, (betaald) groepsbezoek en verhuringen.

Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, is welkom!

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0128670576 t.n.v. Federatie Broekpolder o.v.v. ‘donatie Masamuda’.

Nieuws