Blog

Woordenlijst Masamuda, Nastreven van eenheid

Masamuda groeit. Niet alleen fysiek – er komen nog een paar interessante uitbreidingen – maar ook qua bekendheid en organisatie. Daar willen we met onze communicatie in mee groeien. Want een helder, eenduidig beeld van het educatief archeologisch erf is van belang voor een goed begrip van de buitenwereld voor onze werkzaamheden. Iedereen schrijft of praat wel eens over Masamuda. We willen graag dat gebruikte begrippen en termen op de juiste manier geschreven worden. Daarom is in klein comité een begin gemaakt met een overzicht van woorden en namen in een schrijfwijze die onze voorkeur geniet. De lijst kan en moet nog groeien. Heeft u interesse in deze lijst, stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@masamuda.nl .

No Comments

Post a Comment