Blog

Sanering Broekpolder

De sanering van de Broekpolder is nog niet begonnen. Vorig jaar meldden we op aangeven van de Gemeente, Provincie en Staatsbosbeheer nog dat de sanering naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar zou starten. Helaas wordt dit wederom uitgesteld… De benodigde samenwerkingsovereenkomsten tussen deze (semi-)overheidsinstanties is nog steeds niet gesloten en daarmee is de uitnodiging naar aannemers die deze klus kunnen klaren ook vertraagd. Ook wordt nog een onderzoek naar de bodemkwaliteit van de grond van de dijkjes rondom de oude spuitvakken gedaan. Deze zijn in de jaren 1950 vooruitlopend op de opspuiting opgeworpen met grond van de toplaag van de polder maar de Gemeente Vlaardingen wil het zekere voor het onzekere nemen.

U kunt de factsheet, met informatie over de sanering, hier bekijken.

No Comments

Post a Comment