Ontwikkelplan

>Leven in de Maasdelta

Altijd al willen weten hoe het er 5.000 jaar geleden in de Maasdelta uitzag? Of hoe de middeleeuwse bewoners van het Westfries/Hollandse graafschap woonden en werkten? In Masamuda worden deze werelden tot leven gewekt. Gebaseerd op opgravingen in de Rotterdams-Haagse regio (het Maasmondingsgebied) en in samenwerking met de Universiteit Leiden. Gebouwd wordt aan een tijdreis die de bezoeker van de Steentijd tot in de Late Middeleeuwen voert. Met gebouwen èn het bijpassende landschap.

In opdracht en onder begeleiding van de Federatie Broekpolder heeft Stroming/RAAP in 2017 een ontwikkelplan voor Masamuda opgesteld. Langs een centrale getijdekreek kan de bezoeker een tijdreis maken door het erf, dat in de komende jaren geleidelijk ontwikkeld wordt.

Momenteel zijn het Vlaardingencultuurhuis, het Rottahuis en de Spijkenisseboerderij klaar. Er wordt nu gewerkt aan de inrichting van de huizen.

>Masamuda huizen

>Boomstamkano's

Masamuda bestaat niet alleen uit gebouwen en landschappen. We willen ook laten zien hoe vroegere bewoners van het deltagebied zich verplaatsten. Een dicht wegennet was er lange tijd niet en voor contacten met andere nederzettingen, jachtgebieden of het drijven van handel, waren de bewoners afhankelijk van het vervoer over het ruimschoots aanwezige water.

Tot in de Middeleeuwen werden daarom boomstamboten gemaakt, waarmee in het krekenlandschap goed gemanoeuvreerd kon worden.


Met reconstructies van opgegraven werktuigen zijn inmiddels boomstamboten uit de Late Steentijd (o.a. Hardinxveld), Vroege IJzertijd (Vlaardingen Vergulde-Hand) en Romeinse Tijd (Vlaardingen-Hoogstad) gemaakt. Ook is een zogenaamde ‘huidboot’ te zien, gebaseerd op steentijdvondsten in de Zwitserse meren.