Educatie & wetenschap

>Onderwijs

Masamuda richt zicht met name op educatie, zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Als aanvulling op de lessen in de klas kunnen de leerlingen in Masamuda het leven in de Steentijd en de Middeleeuwen zelf ontdekken en beleven. De inhoud van het bezoek wordt samen met u afgestemd op uw leerlingen. Daarbij zijn verschillende activiteiten mogelijk, van boogschieten en speerwerpen tot maquettes van historische huizen maken met materialen uit de Broekpolder. Met name de tijdvakken Jagers en Boeren en Monniken en Ridders komen aan bod in Masamuda. Uiteraard sluit de vakoverstijgende inhoud van onze lessen aan op de kerndoelen en het curriculum van PO als VO. Denk daarbij niet alleen aan geschiedenis, maar ook aan de andere wereldvakken. Duurzaamheid is een impliciet onderdeel van onze lessen.

De PowerPoints van de voorbereidende basislessen kunt u hier downloaden. U vindt de achtergrondinformatie in het notitieveld onder elke slide. Deze lessen bieden vooral houvast;  u kunt de inhoud inperken of uitbreiden naar wens.

Download hier de PowerPoint basisles voor PO.

Download hier de PowerPoint basisles voor VO.

Het bezoek bereidt u voor met onze voorbereidende les en film. Kijk hier alvast de film (12 minuten).

Image1
Overleef jij in een moeras?

Masamuda ontwikkelt lesprogramma’s die het klassen en andere groepen mogelijk maken zelfstandig op verkenningstocht te gaan. Naast een basisprogramma biedt het een keuzemenu, waarbij uit diverse activiteiten gekozen kan worden, zoals boogschieten, aardewerk of sieraden maken.

>Experimentele Archeologie

Bij opgravingen vind je nooit complete gebouwen en erven. Met wat zich onder het loopoppervlak bevond of toevallig onder lagen klei en veen bedekt is geraakt, moeten archeologen het doen. En natuurlijk met resten van het huisraad, gereedschappen, handelswaar, voedselresten en overblijfselen van bijvoorbeeld waterputten, sluisjes, graanschuurtjes en andere constructies.

Samen met de vakgroep Material Culture Studies van de Universiteit Leiden probeert Masamuda betrouwbare reconstructies te maken. Precies zoals de originele voorbeelden en met de oude methoden en technieken. Op die manier draagt Masamuda bij aan de interpretatie van opgegraven vondsten.

>Reservering

Een educatief bezoek duurt ca. 1,5 uur. Voor informatie kunt u contact nemen met educatie@masamuda.nl. De kosten bedragen € 4,50 per leerling met een minimum van 45 euro per groep/klas.

Vul onderstaand formulier in. U wordt door een medewerker benaderd om de programma’s en uw wensen te bespreken.