Natuur & Milieu

>Landschap

In de jaren 1950-1970 werd de Broekpolder opgespoten met, naar wat later bleek, verontreinigd Rotterdams havenslib.

De Provincie Zuid-Holland heeft bepaald dat de humane en ecologische doorvergiftigingsrisico’s aangepakt moeten worden en de meest vervuilde delen gesaneerd dienen te worden.

In de loop van 2023 begint in dat kader de noodzakelijke sanering van het toekomstige Masamudaterrein door het afdekken met schone grond. Als proefsaneringen zijn al drie deelgebiedjes , waarop het steentijdhuis en het middeleeuwse deel zijn gebouwd en de Romeinse Tijd zal komen.’

Tijdens de ophogingswerkzaamheden worden tegelijk de bij de archeologische tijdsperioden behorende landschappen vormgegeven, evenals de getijdekreek, die als rode draad voor de tijdreis functioneert. De verwachting is dat de biodiversiteit op het gesaneerde deel sterk zal toenemen, zoals op de drie eerste proefstukken.

Masamuda zal daarmee niet alleen ingezet worden voor erfgoededucatie maar ook voor het aanbieden van natuur- en milieuonderwijs.

>Broekpolder

Masamuda is een onderdeel van het project federatie Broekpolder. Voor meer informatie bezoek de website Broekpolder.

>Planontwerptekening