Natuur & Milieu

>Landschap

In de jaren 1950-1970 werd de Broekpolder opgespoten met, naar wat later bleek, verontreinigd Rotterdams havenslib. De Provincie Zuid-Holland heeft bepaald dat de humane risico’s aangepakt moeten worden en de meest vervuilde delen gesaneerd dienen te worden. Vermoedelijk in 2020 begint in dat kader de noodzakelijke sanering van het toekomstige Masamudaterrein door het afdekken met schone grond. Als proefsaneringen zijn al twee deelgebiedjes opgehoogd, waarop het steentijdhuis en het middeleeuwse deel zijn gebouwd. Tijdens de ophoging worden tegelijk de bij de archeologische tijdsperioden behorende landschappen vormgegeven, evenals een getijdekreek, die als rode draad voor de tijdreis functioneert. De verwachting is dat de biodiversiteit op het gesaneerde deel sterk zal toenemen, zoals op de twee eerste proefstukken.

Masamuda zal daarmee niet alleen ingezet worden voor erfgoededucatie maar ook voor het aanbieden van natuur- en milieuonderwijs.

>Broekpolder

Masamuda is een onderdeel van het project federatie Broekpolder. Voor meer informatie bezoek de website Broekpolder.

>Educatief Archeologisch Erf