Geschiedenis & Partners

>De aanzet tot...

De eerste ideeën voor een educatief archeologisch erf in Vlaardingen dateren van 1984. De archeologische werkgroep AWN-Helinium bestudeerde toen de mogelijkheden hiervan, maar zag er voorlopig vanaf toen de plannen van Archeon in Alphen aan den Rijn werden gepresenteerd. Sindsdien sluimerde de gedachte het rijke archeologische erfgoed van het Maasmondgebied 1:1 na te bootsen.

In de aanloop naar de oprichting van het burgerinitiatief Federatie Broekpolder (2006) werd het idee weer opgepakt. De oprichting van de gemeentelijke archeologische dienst van de gemeente Vlaardingen in 1993 resulteerde in een stroom nieuwe ontdekkingen en daarmee de wens die te delen met een groter publiek. Eén van de ‘voorrangsprojecten’ van het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (2009) werd het Educatief Archeologisch Erf.

In 2010 verscheen een Haalbaarheidsonderzoek, gevolgd door onder andere het Ontwikkelplan dat de blauwdruk voor het terrein vormt. In 2016 het Vlaardingencultuurhuis, in 2018 de IJzertijd boomstamkano en in 2018/2019 het Rottahuis. In 2020 volgde de Spijkenisseboerderij, in 2021 de middeleeuwse punter en in 2022 de steentijd-boomstamboot. Vanaf het voorjaar van 2023 vindt de sanering van het plangebied plaats door middel van ophoging met schone grond. Hiermee worden tegelijk de diverse landschappen en de grote kreek aangelegd.

>Partners

Masamuda is het werk van vele(n). Zonder kennis geen betrouwbare reconstructies, vandaar dat vanaf het begin is samengewerkt met de Universiteit Leiden (Faculteit der Archeologie, Material Culture Studies) en de archeologische diensten van de gemeenten Rotterdam (Archeologie Rotterdam) en Vlaardingen (V.L.A.K.). Als burgerinitiatief is de Federatie Broekpolder en ook Masamuda een initiatief dat voor en door burgers tot stand komt. Veel Masamuda-vrijwilligers zijn ook aangesloten bij de archeologische werkgroep AWN-Helinium. Ook met Museum Vlaardingen wordt regelmatig samengewerkt.

Binnen de Broekpolder zijn het vooral de Gemeente Vlaardingen, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland en Staatsbosbeheer waarmee aan de toekomst gewerkt wordt.

Masamuda is aangesloten bij Exarc, de internationale organisatie voor archeologische themaparken en experimentele archeologie.

Geregeld bivakkeren re-enactors van de Pools-Nederlandse groep ‘Kolovrat’ op het middeleeuwse erf.

Samen met de vakgroep Material Culture Studies van de Leidse Archeologiefaculteit probeert Masamuda betrouwbare reconstructies te maken. Precies zoals de originele voorbeelden en met de oude methoden en technieken. Op die manier draagt Masamuda bij aan de interpretatie van opgegraven vondsten.

>Vrijwilligers

In Masamuda is altijd wat te doen: groenonderhoud, het bouwen en onderhouden van de gebouwen, akkerbouw, rondleidingen, het vervaardigen van (‘authentieke’) gebruiksvoorwerpen etc etc. Vooropleiding is geen vereiste, enthousiasme en nieuwsgierigheid wel.

Interesse om vrijwilliger te worden? We horen het graag.

Vul onderstaand formulier in. U wordt door een medewerker benaderd om de programma’s en uw wensen te bespreken.