Wie en wat

>Verzelfstandiging

Masamuda is opgezet als onderdeel van de Stichting Federatie Broekpolder, het burgerinitiatief dat samen met burgers, overheden en andere belanghebbenden van de Broekpolder een duurzaam natuur- en recreatiegebied maakt. Sinds dit jaar is Masamuda verzelfstandigd met een stevige verankering naar de Federatie Broekpolder.

Masamuda wordt bestuurd en draaiende gehouden door vrijwilligers in nauwe samenwerking met kennisinstituten en erfgoedinstanties/-verenigingen.

Doelstellingen van de stichting:
Kennisoverdracht aan bevolking en met name jeugd over archeologie van de regio;
Draagvlak vergroten regionale archeologie onder breed publiek
Wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van Vlaardingen en omgeving.

Download de hoofdlijnen van het beleidsplan Masamuda:

Functies en namen van de bestuurders:
J. ter Brugge – voorzitter
D. Wesselingh – secretaris
J. van Hees – penningmeester
Y. Batenburg – lid
A. van Vliet – lid

De bestuursleden en medewerkers zijn allen onbezoldigd.

Activiteiten en financiële verantwoording:
Masamuda was tot en met 31 december 2023 onderdeel van de Stichting Federatie Broekpolder.

>Sponsoren

Voor het bouwen en onderhouden van Masamuda vindt samenwerking en sponsoring vanuit een groeiend aantal sponsoren plaats.

In de afgelopen jaren werd ondersteuning gekregen van:
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., De Grootfonds, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Vlaardingen etc.

De Federatie Broekpolder beschikt over de ANBI-status. De officiële gegevens van de Stichting Masamuda zijn:
Naam: Stichting Masamuda Vlaardingen
RSIN of fiscaalnummer: 866122643.

Contactadres: Hogelaan 9 3134 VJ Vlaardingen

 

>Ook sponsoren?