Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer weten? Mail naar info@masamuda.nl

 

Wie en wat

01Verzelfstandiging

Masamuda is momenteel nog onderdeel van de Stichting Federatie Broekpolder, het burgerinitiatief dat samen met burgers, overheden en andere belanghebbenden van de Broekpolder een duurzaam natuur- en recreatiegebied maakt. Binnenkort verzelfstandigt Masamuda, met een stevige verankering naar de Federatie Broekpolder.

Masamuda wordt bestuurd en draaiende gehouden door vrijwilligers in nauwe samenwerking met kennisinstituten en erfgoedinstanties/-verenigingen.

02Sponsoren

Voor het bouwen en onderhouden van Masamuda vindt samenwerking en sponsoring vanuit een groeiend aantal sponsoren plaats.

In de afgelopen jaren werd ondersteuning gekregen van:

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., De Grootfonds, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Vlaardingen etc.

De Federatie Broekpolder beschikt over de ANBI-status.

03Ook sponsoren?