Nieuws

Op het VCH-boventerrein verrijst een intrigerend staketsel dat erg afwijkt van wat er elders op Masamuda staat. Wat wordt dit? Dit voorjaar is Annelou van Gijn met emeritaat gegaan, of in gewoon Nederlands: ze is als hoogleraar aan de Universiteit Leiden met pensioen. Ze blijft echter wel en misschien nog meer dan in haar oude rol...

Het is eindelijk zover: Masamuda komt op eigen benen te staan en wordt een zelfstandige stichting (‘Stichting Masamuda’). Binnenkort zitten we bij de notaris om de oprichtingsacte (de statuten) te tekenen en dan is het een feit. We maken ons daar formeel los van het burgerinitiatief Federatie Broekpolder maar blijven uiteraard nauw samenwerken. Achterliggende gedachte...

Educatief gaat het uitstekend met Masamuda. Vanaf januari bezochten meer dan 800 leerlingen, scholieren en studenten het Vlaardingencultuurhuis uit de steentijd of de heuvel met de twee huizen uit de middeleeuwen. Het Groen van Prinsterer kwam zelfs met alle brugklassen. Ook scholen, BSO’s en scouts uit bijvoorbeeld Schiedam, Rotterdam en Spijkenisse wisten ons te vinden.Vanaf...

Het NWO-project dat de Universiteit Leiden (Faculteit archeologie) op en samen met Masamuda uitvoert is volop onderweg. Analyses van oud-onderzoek vindt op de universiteit plaats. Stukje bij beetje wordt gewerkt aan het geven van antwoorden hoe de mensen uit de Vlaardingencultuur (circa 3.000 voor Christus) leefden. De vrijwilligers hebben inmiddels enkele workshops gevolgd waarbij onder...

Aan de vooravond van de sanering, de verdere inrichting van de daarmee beschikbaar komende landschappen en de bestuurlijke inzet om dit allemaal vorm te geven, wordt in augustus de Stichting Masamuda opgericht. Inmiddels zijn vier deskundige en ervaren bestuursleden geworven en zijn de concept-statuten klaar. Binnenkort kunnen we hen aan u voorstellen. ...

De Nationale Archeologiedagen(NAD) 2023 vinden plaats op zaterdag 17 en zondag 18 juni en op de 17de vallen deze samen met de Midden-Delflanddag. Aan beide doet Masamuda mee! Tijdens NAD zal Masamuda, in samenwerking met de archeologische werkgroep AWN-Helinium en het Archeologische Depot van de Gemeente Vlaardingen, laten zien wat de archeologie zo leuk maakt,...

De sanering van de Broekpolder is nog niet begonnen. Vorig jaar meldden we op aangeven van de Gemeente, Provincie en Staatsbosbeheer nog dat de sanering naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar zou starten. Helaas wordt dit wederom uitgesteld… De benodigde samenwerkingsovereenkomsten tussen deze (semi-)overheidsinstanties is nog steeds niet gesloten en daarmee is...

Masamuda groeit. Niet alleen fysiek – er komen nog een paar interessante uitbreidingen – maar ook qua bekendheid en organisatie. Daar willen we met onze communicatie in mee groeien. Want een helder, eenduidig beeld van het educatief archeologisch erf is van belang voor een goed begrip van de buitenwereld voor onze werkzaamheden. Iedereen schrijft of...

De laatste dag van het Zomerterras 2022 is zondag 21 augustus. Op deze dag wordt traditioneel het Uitterras georganiseerd. Dan zijn alle cultuurorganisaties van Vlaardingen aanwezig in het Hof en tonen hun programma en activiteiten. Ook de vrijwilligers van Masamuda laten zien wat ons erf inhoudt en wat de verdere plannen  en activiteiten zijn. Het...

In het weekeinde van 18 en 19 juni vonden op Masamuda de jaarlijkse Nationale Archeologie Dagen plaats. Uiteraard stond bij het Vlaardingencultuurhuis (ca. 5.000 voor heden) de steentijd centraal en de experimenteel archeologen van de Universiteit Leiden hadden weer een aantrekkelijk programma voorbereid. Op de zaterdag demonstreerden onderzoekers Merel Spithoven en Lasse van den Dikkenberg...