Blog

Bouw neolithische hut

Op het VCH-boventerrein verrijst een intrigerend staketsel dat erg afwijkt van wat er elders op Masamuda staat. Wat wordt dit?

Dit voorjaar is Annelou van Gijn met emeritaat gegaan, of in gewoon Nederlands: ze is als hoogleraar aan de Universiteit Leiden met pensioen. Ze blijft echter wel en misschien nog meer dan in haar oude rol bij Masamuda betrokken. Omdat zij op gebied van experimentele archeologie en gebruikssporenonderzoek internationaal vermaard is voor ons een heel mooi gegeven. Bij haar afscheid kreeg zij van collega’s, relaties en vrienden geld om te besteden aan een gebouwreconstructie naar haar wens. Ze heeft gekozen voor een hutconstructie op Masamuda, gebaseerd op de opgraving ‘Wateringse Binnentuinen’. Paalsporen die hier in 2012 zijn opgegraven leiden tot de identificatie van de structuur als een hut van waaruit het landschap seizoensmatig min of meer verkend werd voordat permanente vestiging plaatsvond. De vindplaats dateert, net als ons VCH, uit de Vlaardingencultuur, ca. 2900 voor Christus. Oftewel een tijdelijk kamp, oppervlak 7m2, met een grote vuurplaats en een diameter van 2,5m. Voor wie wil lezen: https://archeologie.denhaag.nl/wp-content/uploads/2022/02/HOP20_De-Wateringse-Binnentuinen-Een-Vlaardingennederzetting-in-het-Wateringse-Veld-Web.pdf

nl

No Comments

Post a Comment