educatief archeologisch erf Tag

In november 2023 is de Stichting Masamuda opgericht. Tot nu toe was ons educatief-archeologisch erf een van de zogenaamde ‘voorrangsprojecten’ van het burgerinitiatief Federatie Broekpolder, maar gezien de ontwikkeling van het project, de focus die daarbij nodig is en om grip te houden op de financiën, is besloten als zelfstandige organisatie verder te gaan. In...

MET OUDE EN NIEUWE TECHNIEKEN OP ONTDEKKINGSREIS Welke kleding droeg de mens in de Steentijd (5000 jaar geleden)? Hoe gingen ze met elkaar om? Leken deze oermensen op ons? Vragen die ondanks veel kennis over het verleden nog geen bevredigend antwoord hebben. De nieuwsgierigheid naar het leven van de Steentijdmens is de aanleiding om een lesprogramma...

Op het VCH-boventerrein verrijst een intrigerend staketsel dat erg afwijkt van wat er elders op Masamuda staat. Wat wordt dit? Dit voorjaar is Annelou van Gijn met emeritaat gegaan, of in gewoon Nederlands: ze is als hoogleraar aan de Universiteit Leiden met pensioen. Ze blijft echter wel en misschien nog meer dan in haar oude rol...

https://www.youtube.com/watch?v=m4lUHRlfiLc De gebouwen en de activiteiten op het archeologisch erf inspireren velen tot creatieve uitingen. Fotografen en kunstenaars kiezen voor ons erf als decor. Maar ook voor een mini-speelfilm genaamd Aurea. Het speelt zich af in het jaar 1022 AD waar in een gezin met een doodziek kind een manier zoekt om haar te genezen. ...

Het is eindelijk zover: Masamuda komt op eigen benen te staan en wordt een zelfstandige stichting (‘Stichting Masamuda’). Binnenkort zitten we bij de notaris om de oprichtingsacte (de statuten) te tekenen en dan is het een feit. We maken ons daar formeel los van het burgerinitiatief Federatie Broekpolder maar blijven uiteraard nauw samenwerken. Achterliggende gedachte...

Educatief gaat het uitstekend met Masamuda. Vanaf januari bezochten meer dan 800 leerlingen, scholieren en studenten het Vlaardingencultuurhuis uit de steentijd of de heuvel met de twee huizen uit de middeleeuwen. Het Groen van Prinsterer kwam zelfs met alle brugklassen. Ook scholen, BSO’s en scouts uit bijvoorbeeld Schiedam, Rotterdam en Spijkenisse wisten ons te vinden.Vanaf...

Het NWO-project dat de Universiteit Leiden (Faculteit archeologie) op en samen met Masamuda uitvoert is volop onderweg. Analyses van oud-onderzoek vindt op de universiteit plaats. Stukje bij beetje wordt gewerkt aan het geven van antwoorden hoe de mensen uit de Vlaardingencultuur (circa 3.000 voor Christus) leefden. De vrijwilligers hebben inmiddels enkele workshops gevolgd waarbij onder...

Aan de vooravond van de sanering, de verdere inrichting van de daarmee beschikbaar komende landschappen en de bestuurlijke inzet om dit allemaal vorm te geven, wordt in augustus de Stichting Masamuda opgericht. Inmiddels zijn vier deskundige en ervaren bestuursleden geworven en zijn de concept-statuten klaar. Binnenkort kunnen we hen aan u voorstellen. ...

De Nationale Archeologiedagen(NAD) 2023 vinden plaats op zaterdag 17 en zondag 18 juni en op de 17de vallen deze samen met de Midden-Delflanddag. Aan beide doet Masamuda mee! Tijdens NAD zal Masamuda, in samenwerking met de archeologische werkgroep AWN-Helinium en het Archeologische Depot van de Gemeente Vlaardingen, laten zien wat de archeologie zo leuk maakt,...

De sanering van de Broekpolder is nog niet begonnen. Vorig jaar meldden we op aangeven van de Gemeente, Provincie en Staatsbosbeheer nog dat de sanering naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar zou starten. Helaas wordt dit wederom uitgesteld… De benodigde samenwerkingsovereenkomsten tussen deze (semi-)overheidsinstanties is nog steeds niet gesloten en daarmee is...