Blog

Putting Life into Neolithic Houses

Het NWO-project dat de Universiteit Leiden (Faculteit archeologie) op en samen met Masamuda uitvoert is volop onderweg. Analyses van oud-onderzoek vindt op de universiteit plaats. Stukje bij beetje wordt gewerkt aan het geven van antwoorden hoe de mensen uit de Vlaardingencultuur (circa 3.000 voor Christus) leefden. De vrijwilligers hebben inmiddels enkele workshops gevolgd waarbij onder andere huidbewerking, vuursteenbewerking en manden vlechten centraal stond. De resultaten van hun werk is in het Vlaardingencultuurhuis te zien en wordt regelmatig aangevuld. In augustus wordt op de steentijdlocatie door masterstudenten een midden-steentijdhut gebouwd, een project dat gefinancierd wordt uit de donaties die prof. Annelou van Gijn, projectleider van het NWO-project, bij haar emeritaat heeft ontvangen. Ook zullen in die maand experimenten met de vorig jaar gereedgekomen boomstamboot worden gedaan