Blog

Stichting Masamuda in oprichting

Aan de vooravond van de sanering, de verdere inrichting van de daarmee beschikbaar komende landschappen en de bestuurlijke inzet om dit allemaal vorm te geven, wordt in augustus de Stichting Masamuda opgericht. Inmiddels zijn vier deskundige en ervaren bestuursleden geworven en zijn de concept-statuten klaar. Binnenkort kunnen we hen aan u voorstellen.

No Comments

Post a Comment