Blog

Masamuda wordt stichting

Het is eindelijk zover: Masamuda komt op eigen benen te staan en wordt een zelfstandige stichting (‘Stichting Masamuda’). Binnenkort zitten we bij de notaris om de oprichtingsacte (de statuten) te tekenen en dan is het een feit. We maken ons daar formeel los van het burgerinitiatief Federatie Broekpolder maar blijven uiteraard nauw samenwerken. Achterliggende gedachte is dat we met de aankomende sanering en inrichting van ons terrein de organisatie versterken, de slagkracht vergroten en risico’s (teveel op te weinig schouders) verkleinen. In het oprichtingsbestuur nemen Yvonne Batenburg (oud-voorzitter van de Federatie Broekpolder), Dieke Wesselingh (van huis uit archeologe bij Archeologie Rotterdam en nu hoofd van de gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch), Adri van Vliet (AWN’er en oud-directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie) en Jeroen ter Brugge zitting. Het wordt een ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling), wat bij schenkingen belastingtechnisch voordelen biedt. We blijven een niet-commerciële instelling met ideële doelstellingen.

nl

No Comments

Post a Comment