Blog

Masamuda op eigen benen. Stichting opgericht!

In november 2023 is de Stichting Masamuda opgericht. Tot nu toe was ons educatief-archeologisch erf een van de zogenaamde ‘voorrangsprojecten’ van het burgerinitiatief Federatie Broekpolder, maar gezien de ontwikkeling van het project, de focus die daarbij nodig is en om grip te houden op de financiën, is besloten als zelfstandige organisatie verder te gaan. In de statuten die bij de oprichting notarieel zijn vastgelegd zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

• het ontwikkelen en exploiteren van een educatief-archeologisch erf in de Broekpolder te Vlaardingen;

• het aanbieden van (archeologische) erfgoededucatie en in relatie hiermee natuur- en milieueducatie op een aanschouwelijke wijze;

• het bieden van een veilige en inspirerende (onbezoldigde) werkplek voor erfgoed- en natuurvrijwilligers en het opleiden van deze vrijwilligers voor de te begeleiden en uit te voeren activiteiten;

• het stimuleren, in de breedste zin des woords, van archeologisch onderzoek, waarvan de resultaten in het Maasmondgebied dienen als inspiratie en referentiekader voor de gebouw- en landschapsreconstructies;

• het samenwerken met de archeologische diensten van lokale en regionale overheden, alsmede archeologische en aanverwante faculteiten van universiteiten met het oog op de archeologisch-historische betrouwbaarheid van de reconstructies en het educatief aanbod.

De stichting gaat dit doen door het tegen vergoeding aanbieden van educatieve activiteiten, workshops, groepsactiviteiten en verhuringen en het verkrijgen van sponsorgelden, subsidies en participaties. Tegelijk is de stichting een vrijwilligersorganisatie die niet primair het doel heeft winst te maken en opbrengsten ten goede laat komen van het erf zelf. Met dit profiel komt Masamuda in aanmerking voor de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) die vrijstelling van schenkingsbelasting geeft. De aanvraag is hiertoe bij de Belastingdienst ingebracht en ook is inmiddels een bankrekeningnummer aangevraagd.

Als bestuursleden zijn aangetreden

• Voorzitter – Jeroen ter Brugge, conservator maritieme collecties in het Rijksmuseum en coördinator Masamuda;

• Penningmeester – Johan van Hees, Independent Interim Executive, woonachtig in Vlaardingen en met grote belangstelling voor geschiedenis en musea;

• Secretaris – Dieke Wesselingh, van huis uit archeologe, werkzaam geweest bij Archeologie Rotterdam en thans hoofd Erfgoed bij de Gemeente Den Bosch;

• Lid – Yvonne Batenburg, oud-voorzitter van de Federatie Broekpolder, juridisch en bestuurlijk ruim ervaren en vanaf het begin groot fan van Masamuda;

• Lid – Adri van Vliet, onlangs gepensioneerd directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag en als vrijwilliger in de archeologie lang actief geweest in de Haags-Delftse-Westlandse regio.