Blog

Hoe zag de Vlaardingen cultuurmens er uit?

MET OUDE EN NIEUWE TECHNIEKEN OP ONTDEKKINGSREIS

Welke kleding droeg de mens in de Steentijd (5000 jaar geleden)? Hoe gingen ze met elkaar om? Leken deze oermensen op ons? Vragen die ondanks veel kennis over het verleden nog geen bevredigend antwoord hebben. De nieuwsgierigheid naar het leven van de Steentijdmens is de aanleiding om een lesprogramma voor basisschoolleerlingen te creëren, waarbij de kinderen met behulp van alle mogelijke en beschikbare technieken op onderzoek uit gaan.

Op ons  Steentijderf is het Vlaardingencultuurhuis nagebouwd. Dat is een wetenschappelijk correcte interpretatie van de sporen die gevonden zijn in onze regio. Dus van de woningen hebben we een redelijk getrouw beeld. Maar hoe leefden de mensen vijf eeuwen geleden? Wat ze aten en of ze gezond waren kunnen we nog wel vaststellen aan de hand van vondsten, maar van hun dagelijks bestaan hebben we geen weet.

Met behulp van onder andere AI (augmented reality), maar ook ‘gewoon’ met tekeningen en andere hulpmiddelen probeert de jeugd van nu een beeld te vormen – historisch zeer onverantwoord, maar cultureel verdedigbaar.

Dit alles is verpakt in een lespakket dat aan basisscholen wordt aangeboden. Het doel is een bijdrage te leveren aan een lespakket waarbij de leerling wordt gestimuleerd om te onderzoeken, vergelijken, reflecteren.

Dit programma is samengesteld met hulp van vele instanties:

Masamuda – archeologisch erf in Vlaardingen

Kade40 – creatief centrum in Vlaardingen

Kite Educatie – digitale partner

IKC Van Kampen – basisschool in Vlaardingen

Meer informatie over het project kun je opvragen bij het secretariaat van Masamuda.