Blog

Middeleeuws transport met punter.

Dit weekend zijn de eerste plaggen voor de Spijkenisseboerderij per middeleeuwse punter naar de Broekpolder vervoerd. Deze plaggen zijn een paar weken geleden, in samenwerking met Natuurmonumenten gestoken op de vlietlanden en nu droog genoeg om te worden overgebracht naar het archeologisch erf Masamuda.

Het transport van de zoden geschiedde per 13e-eeuwse punter. Deze punter is een exact nagebouwde versie van de punter die is gevonden op de plek waar Rotterdam ontstond, de eerste dam in het riviertje de Rotte. Het bootje is door de vrijwilligers van Masamuda gemaakt en kan nu gebruikt worden voor activiteiten zoals dit transport.

Masamuda is een educatief archeologisch erf, waar gereconstrueerde gebouwen uit de prehistorie en de middeleeuwen worden gebouwd. Ook de bij de diverse archeologische perioden behorende landschappen worden tot leven gebracht. Woningen uit de Vlaardingencultuur (2700 v.Chr.), en de middeleeuwen zijn inmiddels klaar. De aanwezige vrijwilligers geven u de gewenste informatie.

De naam Masamuda is inheems voor het Maasmondingsgebied, die in geschreven bronnen voor het eerst in de 8e eeuw voorkomt. De archeologische inspiratie voor het erf wordt in dit deltagebied gevonden.

Meer informatie kun je opvragen bij de secretaris: secretaris@masamuda.nl.