Blog

Het erf uit de Romeinse tijd

Iedere regelmatige bezoeker van Masamuda heeft gezien dat in het voorjaar van 2021 ten zuiden van het middeleeuwse erf met de Rotta en Spijkenisse huizen een nieuwe ophoging is gecreëerd. De gemeente heeft meteen na het opwerpen de ophoging ingezaaid met een bloemzadenmengsel zodat er tot diep in de herfst fraaie boeketten konden worden geplukt. In de nabije toekomst zal de hoogte door Masamuda in gebruik worden genomen om er een erf met inheemse boerderij uit de Romeinse tijd te verwezenlijken.

De verbazingwekkend goed geconserveerde resten van het na te bouwen erf zijn beginjaren zestig opgegraven door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in samenwerking met de archeologische vereniging Helinium op de plaats waar nu het Novotel in Schiedam staat. De opgraving is nooit uitgewerkt en gepubliceerd, wel is een ‘voorlopig verslag’ van het onderzoek verschenen (P.J.R. Modderman, 1973: A Native Farmstead from the Roman Period near Kethel, Municipality of Schiedam, Province of South Holland, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek jaargang 23, 149-158). In het verslag is gelukkig een algemene overzichtstekening met de resten van de aangetroffen houten constructies en een schaalaanduiding opgenomen. Van de individuele constructies zijn bovendien detailtekeningen beschikbaar. Op het erf zijn onder meer de volgende gebouwen en structuren gedocumenteerd:

  • een boerderij met verschillende bouwfasen;
  • vlechtwerk heiningen;
  • een bijgebouw dat twee keer is herbouwd;
  • een horreum – graanschuur;
  • een palissade aan de oostzijde van het erf.

Natuurlijk willen we zo snel mogelijk aan de slag op het nieuwe erf, maar er zijn meer bouwactiviteiten gepland de komende jaren. Zo zal een nieuw element aan het middeleeuwse erf worden toegevoegd: de door een cirkelvormige gracht omgeven en op een motte gebouwde stenen woontoren Holy. Het middeleeuwse kasteeltje lag in de Holiërhoeksepolder in de voormalige gemeente Vlaardingenambacht.

Toch willen we alvast beginnen met de voorbereidingen voor de inrichting van het erf uit de

Meer informatie kun je opvragen bij de secretaris: secretaris@masamuda.nl.