Blog

Definitief ontwerp Masamuda goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitief ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf ‘Masamuda’ onder de voorwaarden dat de levensvatbaarheid van het project wordt aangetoond in een businesscase studie, waaraan geen gemeentelijke kosten zijn verbonden en dat er afspraken over het grondgebruik worden vastgelegd.

Toelichting:

Voor de Broekpolder is als onderdeel van het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder uit 2009 het plan voor het archeologisch erf uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het college heeft met het plan ingestemd. Masamuda is aan zet om het plan uit te voeren en alles te regelen wat daar voor nodig is, zoals ruimtelijke ordeningsprocedures en omgevingsvergunningen aanvragen.

Met dit besluit wordt veel onzekerheid weggenomen. Masamuda kan de aandacht nu richten op verdere ontwikkeling van het project, de financiering en de organisatie.

Meer informatie kun je opvragen bij de secretaris: secretaris@masamuda.nl.