Blog

Nieuw leven in middeleeuws huis?

Op het Rottahuis in de Broekpolder is een paartje ooievaars gezien. Zou dat de aankondiging kunnen zijn van nieuw leven in Masamuda?

In toenemende mate zijn verschillende vogelsoorten te spotten op en rondom het archeologisch erf Masamuda. Eerder was er al een kerkuil die haar kroost ter wereld bracht. Verder vliegen er kiekendieven en sperwers boven de open vlaktes, op zoek naar prooien. Nu dus de ooievaars, waarvan we hopen dat we ze jaarlijks terugzien. Dat zou een mooie aanvulling zijn op het leven, zoals dat door re-enactors wordt nagespeeld. Wil je dat ook eens beleven, hou dan onze publicaties in de gaten. Regelmatig zijn er groepen vrijwillige enthousiastelingen, die leven en werken uit de middeleeuwen naspelen. Ze vertellen je er graag alles over.

Masamuda is een educatief archeologisch erf, waar gereconstrueerde gebouwen uit de prehistorie en de middeleeuwen worden gebouwd. Ook de bij de diverse archeologische perioden behorende landschappen worden tot leven gebracht. Woningen uit de Vlaardingencultuur (2700 v.Chr.), en de middeleeuwen zijn inmiddels klaar. De aanwezige vrijwilligers geven u de gewenste informatie.

De naam Masamuda is inheems voor het Maasmondingsgebied, die in geschreven bronnen voor het eerst in de 8e eeuw voorkomt. De archeologische inspiratie voor het erf wordt in dit deltagebied gevonden.

Masamuda in de Vlaardingse Broekpolder is elke zondag geopend van 12.00 – 16.00 uur. De toegang is gratis.

Nieuw leven in middeleeuws huis?

Op het Rottahuis in de Broekpolder is een paartje ooievaars gezien. Zou dat de aankondiging kunnen zijn van nieuw leven in Masamuda?

In toenemende mate zijn verschillende vogelsoorten te spotten op en rondom het archeologisch erf Masamuda. Eerder was er al een kerkuil die haar kroost ter wereld bracht. Verder vliegen er kiekendieven en sperwers boven de open vlaktes, op zoek naar prooien. Nu dus de ooievaars, waarvan we hopen dat we ze jaarlijks terugzien. Dat zou een mooie aanvulling zijn op het leven, zoals dat door re-enactors wordt nagespeeld. Wil je dat ook eens beleven, hou dan onze publicaties in de gaten. Regelmatig zijn er groepen vrijwillige enthousiastelingen, die leven en werken uit de middeleeuwen naspelen. Ze vertellen je er graag alles over.

Masamuda is een educatief archeologisch erf, waar gereconstrueerde gebouwen uit de prehistorie en de middeleeuwen worden gebouwd. Ook de bij de diverse archeologische perioden behorende landschappen worden tot leven gebracht. Woningen uit de Vlaardingencultuur (2700 v.Chr.), en de middeleeuwen zijn inmiddels klaar. De aanwezige vrijwilligers geven u de gewenste informatie.

De naam Masamuda is inheems voor het Maasmondingsgebied, die in geschreven bronnen voor het eerst in de 8e eeuw voorkomt. De archeologische inspiratie voor het erf wordt in dit deltagebied gevonden.

Masamuda in de Vlaardingse Broekpolder is elke zondag geopend van 12.00 – 16.00 uur. De toegang is gratis.